Pakej Pendaftaran

 1. BestTopup.com menyediakan sehingga 10 pakej/pangkat untuk anda.
 2. Setiap pakej/pangkat mempunyai kelebihan dan keuntungan yang berbeza.
 3. Semakin tinggi pakej/pangkat yang anda ambil, semakin tinggi keuntungan yang anda peroleh.
## Sila rujuk bahagian Produk & Keuntungan untuk info keuntungan semasa.

Pakej:

--------------------------------------Pakej 1--------------------------------------

General Manager (GM)
Yuran Pendaftaran Hanya RM30
 • Keuntungan Celcom 5.00%, Maxis 3.40%, Digi 3.80%
 • Mendapat modal permulaan RM10(PERCUMA).
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Manager,Assistant Manager,Master, Dealer, Agent, Retail, First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline (0.20% hingga 1.80%).
 • Anda boleh menjana General Manager melalui BestTopup (Yuran GM ditentukan sendiri oleh anda)
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM3000-RM3500


--------------------------------------Pakej 2--------------------------------------

Manager (MG)
Yuran Pendaftaran Hanya RM20
 • Keuntungan Celcom 4.80%, Maxis 3.30%, Digi 3.65%
 • Mendapat modal percuma RM10(PERCUMA).
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Assistant Manager,Master, Dealer, Agent, Retail, First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM2500-RM3000


--------------------------------------Pakej 3--------------------------------------

Assistant Manager (AM)
Yuran Pendaftaran Hanya RM10
 • Keuntungan Celcom 4.65%, Maxis 3.25%, Digi 3.50%,
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Master, Dealer, Agent, Retail, First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM2000-RM2500
--------------------------------------Pakej 4--------------------------------------
Master (M)

Yuran Pendaftaran Hanya Rm10
 • Keuntungan Celcom 4.50%, Maxis 3.20%, Digi 3.35%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Dealer, Agent, Retail, First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM1500-RM2000
--------------------------------------Pakej 5--------------------------------------
Dealer (D)

Yuran Pendaftaran Hanya RM60
 • Keuntungan Celcom 4.25%, Maxis 3.10%, Digi 3.20%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Agent, Retail, First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM1000-RM1500
--------------------------------------Pakej 6--------------------------------------
Agent (A)

Yuran Pendaftaran Hanya RM50
 • Keuntungan Celcom 4.00%, Maxis 3.00%, Digi 3.05%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Retail, First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM800-RM1000
--------------------------------------Pakej 7--------------------------------------
Retail (R)

Yuran Pendaftaran Hanya RM40
 • Keuntungan Celcom 3.75%, Maxis 2.90%, Digi 2.90%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (First Retail, Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM600-RM800
--------------------------------------Pakej 8--------------------------------------
First Retail (FR)

Yuran Pendaftaran Hanya RM30
 • Keuntungan Celcom 3.50%, Maxis 2.80%, Digi 2.75%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Second Retail, Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM400-RM600
--------------------------------------Pakej 9--------------------------------------
Second Retail (SR)

Yuran Pendaftaran Hanya RM20
 • Keuntungan Celcom 3.25%, Maxis 2.70%, Digi 2.60%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Boleh mendaftarkan (Third Retail) sebagai downline anda.
 • Yuran pendaftaran downline ditentukan sendiri oleh anda.
 • Mendapat komisyen hasil jualan downline.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM200-RM400
--------------------------------------Pakej 10--------------------------------------
Third Retail (TR)

Yuran Pendaftaran Hanya RM10
 • Keuntungan Celcom 3.00%, Maxis 2.50%, Digi 2.45%
 • Menerima laporan transaksi jualan.
 • Bantuan Careline 12 jam (9.00pagi-7.00mlm)
 • Dapat SMS report transaksi.
 • Perkhidmatan topup pada bila-bila masa.
 • Boleh melakukan transaksi melalui SMS ataupun Yahoo Messenger.
 • Potensi Pendapatan Sebulan RM100-RM200